Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

Dzieci 3 i 4 letnie:

6.00 – 8.30  – rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy swobodne,  dowolne wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, stolikowe

– zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

 

8.30 – 9.00  – przygotowanie do śniadania

– czynności samoobsługowe

– zabiegi higieniczno-porządkowe

 

9.00 – 9.30  - śniadanie

 

9.30 – 11.45  – zajęcia wychowawczo-edukacyjne w formie zbiorowej

– religia, rytmika

– zabawy i zajęcia z językiem nowożytnym – język angielski

– zabawy kierowane i niekierowane,  zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

– zabawy tematyczne kierowane przez nauczyciela

– spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

 

11.45 – 12.30  - przygotowanie do obiadu

– zabiegi higieniczno-kulturalne

– czynności higieniczno-porządkowe

– obiad

 

12.30 – 14.30  – przygotowanie do odpoczynku

– czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

– odpoczynek

 

14.30 – 15.00  -czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

przygotowujące do podwieczorku

– podwieczorek

 

15.00 – 17.00  -zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, , manipulacyjne, konstrukcyjne, stolikowe, słuchanie bajek

– kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami

 

 Dzieci 5 i 6 letnie:

6.00 – 8.30  – rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

– zabawy integrujące grupę

– obserwacja i diagnoza pod względem gotowości szkolnej

– ćwiczenia poranne

 

8.30 – 9.00  – przygotowanie do śniadania

– czynności gospodarczo – porządkowe (dyżury)

– zabiegi higieniczne

 

9.00 – 9.30  - śniadanie

 

9.30 – 11.45  – zajęcia wychowawczo-edukacyjne w formie zbiorowej uwzględniające różne formy aktywności, ćwiczenia gimnastyczne, religia, rytmika

– zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu

– spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

 

11.45 – 12.30  - przygotowanie do obiadu

– zabiegi higieniczno-kulturalne

– czynności gospodarczo-porządkowe (dyżury)

– obiad

 

12.30 – 13.30  – relaks, odpoczynek poobiedni

– zajęcia i zabawy z językiem nowożytnym –język angielski

 

13.00 -14.30  – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,

– spacery, obserwacje przyrodnicze

– zabawy dydaktyczne

– zabawy kierowane i niekierowane, tematyczne, konstrukcyjne

– zabawy muzyczno-ruchowe

 

14.30 – 15.00  – zabiegi higieniczne przygotowujące do podwieczorku

– podwieczorek

 

15.00 – 17.00  – zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, przy stolikach, zabawy wg pomysłu i zainteresowań dzieci

– praca indywidualna z dzieckiem

– kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami

 

 

Dzieci w trakcie śniadania.
Dzieci w trakcie śniadania.