Kadra

Nauczyciele prowadzący zajęcia w Publicznym Przedszkolu Nr 5 im. „Wandy Chotomskiej” posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, co ma istotne znaczenie zarówno w rozpoznawaniu potrzeb naszych wychowanków, jak i dalszej pracy z nimi. Nasza kadra dokłada wszelkich starań do wielokierunkowego rozwoju dzieci, toteż stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jesteśmy pewni, iż w każdym dziecku tkwią talenty, które można rozwinąć pod kierunkiem pedagoga.

 

Istotnym elementem pracy naszego przedszkola jest współpraca z Rodzicami. Dbamy, aby kontakty z Rodzicami były jak najczęstsze, gdyż stanowią one ważne źródło informacji o dziecku. Rodzice mają możliwość uczestniczenia zarówno w spotkaniach, jak i doraźnych konsultacjach. Nauczyciele prowadzą codzienne obserwacje wychowanków, które mają na celu poznanie dziecka jak i ukierunkowanie dalszej pracy z nimi.

Zachęcamy również do uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach, szczególnie w okresie adaptacji dziecka do grupy przedszkolnej. Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a w razie konieczności oferujemy specjalistyczne konsultacje psychologa, logopedy oraz terapeuty.