Dokumenty do pobrania

dokumenty_do_pobrania

Statut Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach

 

Uchwały Rady Miejskiej w sp. rekrutacji:

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice.

Zarządzenia Burmistrza dot. rekrutacji

Zarządzenie Nr 156/2016  Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 156/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 156/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice.

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola dot. rekrutacji

Zarządzenie Nr 1 /2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji przez rodziców o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w placówce.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru załączników do wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach.

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola:

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach rok szkolny 2016/2017.

Oświadczenia:

Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie o objęciu nadzorem kuratorskim/wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o zamieszkaniu/miejscu pracy

Oświadczenie o udziale w rekrutacji w roku poprzedzającym złożenie wniosku

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/ szkoły podstawowej funkcjonującej w pobliżu przedszkola

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka