O przedszkolu

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1977/78. Funkcję dyrektora od 2003r. pełni mgr Cecylia Kinecka. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Kozienicach. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kozienicach - widok buynku
Budynek przedszkola – widok z placu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. przez 10 miesięcy w roku, w okresie letnim, w miesiącu sierpniu prowadzone są dyżury w wyznaczonej placówce na terenie miasta.

W placówce funkcjonuje 5 grup liczących po 25 dzieci. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki, pomoc nauczyciela i jedna woźna. Przedszkole zatrudnia 10 nauczycielek łącznie z dyrektorem oraz 16 pracowników administracji i obsługi. Pracuje tu dobrze wykwalifikowana, ciągle dokształcająca się kadra pedagogiczna. W pracy z dziećmi stosowane są najnowsze, aktywizujące metody i formy pracy. Nauczyciele stwarzają dzieciom optymalne warunki rozwoju podchodząc indywidualnie do swoich wychowanków.

Przedszkolny plac zabaw
Przedszkolny plac zabaw

W przedszkolu odbywa się wiele imprez okolicznościowych i uroczystości rodzinnych. Przedszkole posiada certyfikat Przedszkole Przyjazne Środowisku. Od 2002r. nasze przedszkole nosi imię Wandy Chotomskiej. Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

Personel pomocniczy zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola, planowaniem i sporządzaniem posiłków, pracami porządkowymi, udziałem w opiece nad dziećmi itp. Dyrektor kieruje pracami własnego zespołu pracowników, a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Budynek przedszkola - widok z fontu
Budynek przedszkola – widok z fontu

Przedszkole utrzymuje aktywny kontakt ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności: z Domem Kultury, Ogrodem Jordanowskim, Muzeum Regionalnym, Domem Pomocy Społecznej, Przedszkolem nr 4 oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 i Urzędem Miejskim.