Zajęcia adaptacyjne 29-31.08.2017

pp510_20170101

W dniach 29-31 sierpnia br. odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. Celem zajęć było wyeliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola (salą zajęć, łazienką, szatnią oraz placem zabaw). Wspólne zabawy adaptacyjne miały na celu zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Oswojenie niepokoju przed nieznanym to olbrzymi krok naprzód. Zajęcia miały także na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką.

 

Comments are closed.