UWAGA WAŻNA INFORMACJA

ankieta

Szanowni Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (zgodnie  z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r poz. 493 i zmianami), informujemy o udostępnionych materiałach i możliwych formach realizacji zajęć przez dziecko w domu.

Materiały zostały udostępnione na:

  • stronie internetowej Przedszkola (wg grup przedszkolnych) pod adresem: http://www.przedszkole5kozienice.pl
  • poczta elektroniczna poszczególnych grup przedszkolnych
  • oraz na Messenger, Facebook poszczególnych grup przedszkolnych

Informujemy także o możliwości konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej grupie.

Z konsultacji możecie Państwo skorzystać poprzez:

  • pocztę elektroniczną poszczególnych grup przedszkolnych i przedszkola
  • SMS – na telefon nauczycieli danej grupy
  • rozmowy telefoniczne z nauczycielem danej grupy przedszkolnej
  • komunikator Messenger, Facebook

Harmonogram konsultacji zostanie udostępniony pocztą mailową przez nauczycieli poszczególnych grup.

Zapraszamy Państwa do korzystania z udostępnionych materiałów oraz z konsultacji z nauczycielami.

Dyrektor i Grono pedagogiczne

 

 

Comments are closed.