UWAGA WAŻNA INFORMACJA – Rekrutacja

unnamed

Szanowni Rodzice

W związku z  zmieniającym  Rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19  MEN z dnia 25 marca 2020r., poz.530 § 11b informujemy iż:

  • wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszego Przedszkola http://www. przedszkole5kozienice.pl;
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć od 07.04.20220 r. do 15.04.2020 r. będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola i przesłać drogą elektroniczną (tj. wypełnione oświadczenie wraz z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych wysłać w formie skanu na adres sekretariat@przedszkole5kozienice.pl;
  • lub pozostawić w specjalnie przygotowanej skrzynce umieszczonej w korytarzu budynku (w kopercie z umieszczonym na niej imieniem i nazwiskiem dziecka).

 

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola-oddzialu przedszkolnego.pdf

                                                                                                                    Dyrekcja

 

Comments are closed.