Rekrutacja uzupełniająca

unnamed

UWAGA WAŻNA INFORMACJA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROZPOCZCZYNA SIĘ OD 06.05 – 08.05.2020 DO GODZ. 15.00

Szanowni Rodzice,

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  zwracamy się z prośbą abyście wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do naszej placówki na rok szkolny 2020-2021 składali:

  • drogą elektroniczną (tj. wypełniony wniosek wraz z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych należy wysłać w formie skanu na adres: sekretariat@przedszkole5kozienice.pl ). Link do wniosku  znajduje się w zakładce REKRUTACJA
  • lub pozostawić w specjalnie przygotowanej skrzynce umieszczonej w korytarzu budynku (w kopercie z umieszczonym na niej imieniem i nazwiskiem dziecka)

 Wszelkie pytania również prosimy kierować na wyżej podany adres mailowy lub telefonicznie (48 614-38-80)  w godz. 7.30-15.30

Wyniki postępowania uzupełniającego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane zostaną 14.05.2020 r. do godz. 15.00 do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszego Przedszkola http://www.przedszkole5kozienice.pl

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć od 05.2020r. do 19.05.2020r. do godz. 15.00 będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola i przesłać drogą elektroniczną (tj. wypełnione oświadczenie wraz z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych wysłać w formie skanu na adres  sekretariat@przedszkole5kozienice.pl
  • lub pozostawić w specjalnie przygotowanej skrzynce umieszczonej w korytarzu budynku
    (w kopercie z umieszczonym na niej imieniem i nazwiskiem dziecka)

Wyniki postępowania uzupełniającego w formie list kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych podane zostaną  22.05.2020 r. do godz. 15.00 do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszego Przedszkola                                    http://www. przedszkole5kozienice.pl

                                                                                                                                                 Dyrekcja

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. (kliknij, aby pobrać załącznik)

 

Comments are closed.