Ramowy rozkład dania

Ramowy rozkład dnia:
Dzieci w trakcie śniadania.
Dzieci w trakcie śniadania.
 • 6.00-8.30-Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, zabawy rozwijające mowę.
 • 8.30-9.00- Czynności samoobsługowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.
 • 9.00- 9.30- Śniadanie.
 • 9.30-11.30- Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem dla każdej grupy wiekowej o charakterze nauczającym, przerwa rekreacyjna, zabawy planowane i swobodne w grupach. Pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki, zabawy ruchowe z wykorzystaniem urządzeń terenowych.

  Dzieci w trakcie zajęć
  Dzieci w trakcie zajęć
 • 11.30-12.00- Przygotowanie do obiadu.
 • 12.00-12.30- Obiad.
 • 12.30-14.30- Oddział I i II- odpoczynek poobiedni. Pozostałe oddziały- zajęcia indywidualne, słuchanie bajek, zabawy wyciszające, tematyczne, konstrukcyjne, ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie.
Zabawy na śniegu
Zabawy na śniegu
 • 14.30-17:00- Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zabawy swobodne, gry i zabawy, rozchodzenie się dzieci.