Ogłoszenie – dyżur wakacyjny.

frame_4_3946322552

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4  , Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Kozienicach, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach,  informują, że dyżur wakacyjny pełnią:

  • w lipcu od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
  • Przedszkole Nr 2, ul . Żeromskiego 3
  • Przedszkole Nr 4, ul. Konstytucji 3 Maja 4
  • w sierpniu od 01.08.2020 r. do 26.08.2020 r.
  • Przedszkole Nr 3, ul. Głowaczowska 45
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 , ul. Nowy Świat 24

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  będzie do pobrania  ze stron internetowych placówek dyżurujących i (w przedszkolu/szkole), do którego uczęszcza dziecko od dnia 05 czerwca 2020r.

www.pp2kozienice.pl

www.przedszkole4kozienice.pl

www.pp3kozienice.pl

www.psp4kozienice.pl

Wypełniony wniosek  zgodnie  z  zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną lub złożyć (w przedszkolu/szkole), do którego obecnie uczęszcza dziecko do dnia 15 czerwca 2020r. do godz. 1500

przedszkole2.kozienice@wp.pl

sekretariat@przedszkole4kozienicae.pl   

sekretariat@pp3kozienice.pl

sekretariat@psp4kozienice.pl                                                                             

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna  w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola/szkoły   w dniu 19.06.2020 r.

Informacja o sposobie opłaty będzie udzielana przez intendentów przedszkoli macierzystych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego: Załącznik  nr 3  do zarządzenia Nr   80 /2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 czerwca 2020 r.

 

 

Comments are closed.