Zestaw obowiązujących programów

Zestaw programów obowiązujących w publicznym przedszkolu nr 5 w Kozienicach w roku szkolnym 2014/2015

L.p

Oddział

  Tytuł programu

Autor

1.     

I

Program wychowania przedszkolnego ,, Razem w przedszkolu” J.AndrzejewskaJ.Wierucka

Wyd. WSiP

2.     

II

Program wychowania przedszkolnego ,, Kalendarz przedszkolaka Wydawnictwo szkolne PWN
3.     

III

Program wychowania przedszkolnego ,, Kalendarz przedszkolaka  ” Wydawnictwo szkolne PWN
4.     

IV

Program wychowania przedszkolnego,,W kręgu zabawy” Jadwiga PytlarczykWyd. JUKA
5.     

V

Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole” M.KwaśniewskaW. Żaba – Żabińska

Wyd.MAC

6.             I-V Dziecięca matematyka.Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Edyta Gruszczyk – Kolczyńska,Ewa Zielińska WSiP S.A.
7.     

I-V

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kozienicach Program własny
8.     

I

Program adaptacyjny ,,Z       uśmiechem do przedszkola” Program własny   

Na podstawie :

  • · Art.22 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2571 z póź.zm.)

Krótka charakterystyka wybranych programów:

  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Jest niezmiernie ważne u wszystkich dzieci, nawet u tych, u których rozwój mieści się w normie. W szczególności jednak powinniśmy poświęcić uwagę dziecku, gdy pojawiają się trudności rozwojowe. Pani Edyta Gruszczyk Kolczyńska i Ewa Zielińska na podstawie długich obserwacji stworzyły program wspomagania rozwoju umysłowego łącząc go w jeden proces:

◾intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
◾kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
◾rozwijanie umiejętności matematycznych dokonywanych w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Co wyróżnia ten program spośród innych form? Przedstawiany program, nawet gdy przeprowadza się go z dzieckiem bardzo intensywnie, nie jest dla dziecka przykry. Nie wiąże się z długotrwałym wysiłkiem. Jest to forma zabawy, radosnego działania dziecka.