Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole zapewnia dzieciom różnorodne zajęcia prowadzone przez specjalistów, które pobudzają u dziecka jego potencjalne zdolności i umiejętności:

1. Język angielski

Kontakt dziecka z językiem angielskim, w towarzystwie swoich rówieśników to doskonała metoda przygotowująca dziecko do podjęcia nauki języka obcego. Naszym celem jest sprawne i skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego w późniejszym etapie edukacji szkolnej. Możemy to uzyskać jedynie dzięki dostosowaniu programu nauczania do wieku i rozwoju emocjonalnego dzieci. Stąd też przedszkolaki wyruszają w „zaczarowaną krainę języka angielskiego” śpiewając piosenki i biorąc udział w zabawach. Przedszkolaki spotykają się z językiem angielskim  poprzez zabawy tematyczne i gry aktywizujące je do działania i rozwoju ich indywidualnych zdolności językowych. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu.

2. Religia – dla wszystkich grup wiekowych.  Program realizowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski – Komisję Wychowania Katolickiego.