Oddział IV Jagódki – zdalne nauczanie (22.06-26.06.2020r.)

ankieta

 

Cele główne:

* Zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski(morze, góry ,Mazury las, wieś) i ich położeniem na mapie,

* Doskonalenie orientacji w schemacie ciała,

* Doskonalenie umiejętności określania kierunków

 -rozróżnianie strony prawej i lewej,

*Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,

*Rozwijanie umiejętności rysowania do tekstu,

*Doskonalenie techniki czytania,

* Poznanie i nazywanie narzędzi pisarskich dawniej i dziś,

*Przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

 

Tygodniowa tematyka: Wakacje tuż-tuż – kliknij, aby pobrać dokument.

 

Podstawa programowa:

I FOR 5,6,7,9

II EOR 1,2,6

III SOR 6,8,9

IV POR 1,2,4,5,7,8,9,10,14,15,16

 

Comments are closed.