Oddział III Misie Urwisie – zdalne nauczanie (11.05-15.05.2020r.)

ankieta

Cele główne:

– rozszerzenie wiedzy o życiu na wsi,

– rozwijanie logicznego myślenia ,

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu,

– poznanie obrazu graficznego litery K,

– rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.

Tygodniowa tematyka: Na wsi. (kliknij, aby pobrać dokument)

Podstawa programowa: I -5,6,7,8,9, II – 3,III –  1, 8, IV – 1,2,3,5,7,8,10,11,12,14,18,19.

 

Comments are closed.