Oddział III Misie Urwisie – zdalne nauczanie (08.06-12.06.2020r.)

ankieta

Cele główne:

  • Poznanie obrazu graficznego litery H,
  • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego,
  • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
  • Rozwijanie aktywności twórczej,
  • Poznanie obrazu graficznego liczby 10 oraz pojęcia ,,liczba dwucyfrowa”,
  • Doskonalenie umiejętności liczenia,
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej.

Podstawa programowa: FOR 5,7,8,9; EOR 2,5; POR 2,4,5,8,11,15,18,

Tematyka: Temat kompleksowy: Świat owadów.

Zaczynamy!

 

Comments are closed.