Oddział III Misie Urwisie – zdalne nauczanie (01.06-05.06.2020r.)

ankieta

 Cele główne:

  • Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na dany temat,
  • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
  • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia,
  • Poznanie obrazu graficznego litery G,
  • Rozwijanie motoryki małej,
  • Poznanie praw dziecka,
  • Wzbudzanie ciekawości poznawczej,
  • Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata oraz niepełnosprawnych,
  • Kształtowanie ruchowej wyobraźni,
  • Doskonalenie zdolności manualnych.

 Tematyka: Temat kompleksowy: Dzień Dziecka. - kliknij, aby pobrać dokument.

 Podstawa programowa: FOR 5,7,8,9; EOR 2; SOR 8; POR 1,2,3,4,5,7,8,11,12,15

 

 

 

Comments are closed.