Oddział II Biedroneczki – zdalne nauczanie (11.05-15.05.2020r.)

ankieta

Cele ogólne: budzenie zainteresowania światem przyrody, poznanie zwierząt gospodarskich i poszerzenie słownictwa związanego ze wsią, poznanie znaczenia i roli dżdżownicy

Tematyka kompleksowa: Na wiejskim podwórku. (kliknij, aby pobrać dokument)

Podstawa programowa:

I 5,7,9 II 4   III 2,5,8  IV 1,2,5,8,9,11,12,18,19

 

Comments are closed.