Oddział II Biedroneczki – zdalne nauczanie (04.05-08.05.2020r.)

ankieta

 Cele główne: Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych i patriotycznych

– budzenie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju,

– wymienia nazwę swojego kraju, stolicy, miejscowości w której mieszka

– zna swój adres zamieszkania,

 Tematyka:  LEGENDY POLSKICH MIAST. Kliknij, aby pobrać załącznik.

Podstawa programowa: I: 5, 6, 7, 8, 9    II: 7, 8, 11   III: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,   IV:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23,

Tygodniowy rozkład:

  1. Poniedziałek: Dzień strażaka
  2. Wtorek: Kozienice – nasza mała ojczyzna
  3. Środa: Polska – nasz ojczyzna
  4. Czwartek: W arszawa – stolica Polski
  5. Piątek: Kraków – miasto królów
 

Comments are closed.