unnamed

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym. (kliknij, aby zapoznać się z pełną wersją pisma)  


rachmistrz - telefon, wywiad bezpośredni

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Dowiedz się więcej


Plakat - rekrutacja ciągła wersja A4 (2)-1

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców! który zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.

Dowiedz się więcej


Plakat - nabór wersja NIANIA rekrutacja ciągła-1

Dofinansujemy koszty zatrudnienia niani! – Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą uczestników do projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!


bezpieczeństwo danych

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Dowiedz się więcej


frame_4_3946322552

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W KOZIENICACH W TRAKCIE PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU ZAJĘĆ – II AKTUALIZACJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW

Dowiedz się więcej


frame_4_3946322552

OGŁOSZENIE – „ZBIÓRKA KARMY DLA LEŚNYCH ZWIERZĄT”

Nasze przedszkole po raz kolejny przystępuje do tej akcji, by pomóc zwierzętom w okresie zimowym.

Dowiedz się więcej


plakat A4 PSR 2020

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Dowiedz się więcej


początek spisu - grafika na stronę internetową

Rozpoczął się spis rolny! Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.

Dowiedz się więcej


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty