Informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkole na dobry początek”

adibu_przyjaciel_2562834

Od 1 maja 2012 do 31.12.2013 Polskie Centrum Edukacji (www.pl.edu.pl) w partnerstwie z Gminą Kozienice realizowało projekt współfinansowany ze środków UE „Przedszkole na dobry początek”.

Głównym celem projektu był wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Kozienice.

Projekt skierowany był do 344 dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczających do 6 przedszkoli publicznych oraz 2 oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • zajęcia dydaktyczne dla 12 grup z języka angielskiego realizowane na podstawie autorskich programów zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne dla 77 dzieci – na podstawie stwierdzonych problemów logopedycznych realizowany był indywidualnego programu terapii logopedycznej opracowany dla każdego ucznia,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 10 dzieci niepełnosprawnych realizowane na podstawie indywidualnych programów, które miało na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego i sprawności psychospołecznej dzieci oraz pokazanie sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością,
  • wydłużenie godzin pracy 2 przedszkoli wiejskich
  • opieka wakacyjna dla 12 grup wraz z wycieczkami do Muzeum Wsi Radomskiej i Farmy Iluzji

Przeprowadzone badania ewaluacyjne na zakończenie projektu potwierdziły realizację wszystkich założonych celów i wskaźników projektu. Ponadto na podstawie wywiadów prowadzonych wśród dzieci, rodziców oraz dyrektorów placówek przedszkolnych można stwierdzić, że projekt spełnił oczekiwania osób, do których był adresowany.

 

Comments are closed.