Dyżur wakacyjny – 2017 r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr % w Kozienicach informuje, że dyżur wakacyjny pełnią:

w lipcu – Przedszkole nr 1 „POD TOPOLĄ” ul . Kopernika 11

w sierpniu – Przedszkole Nr 4  ul. Konstytucji 3 Maja 4

dyżur w Przedszkolu nr 1 trwa od 01.07.2017 r do 31.07.2017r

dyżur w Przedszkolu Nr 4 trwa od 01.08.2017 r do 25.08.2017r

 

Przedszkola w lipcu i sierpniu będą czynne w godzinach swojej  pracy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do danego przedszkola można pobrać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko  lub ze strony internetowej przedszkola.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 14 czerwca 2017r.  do godz. 14.00 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości 23 czerwca 2017r. do godziny 1300 w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY

 

 

Comments are closed.