APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

MPWIS – APEL do RODZICÓW w zw. z zawieszeniem zajęć szkolnych

 

Comments are closed.